Proč nemůžeme změnit vaše údaje po odeslání objednávky? Zde najdete odpověď.

Vážení zákazníci
rádi bychom Vám vysvětlili, proč není možné měnit údaje v objednávce po jejím odeslání. Je k tomu několik důležitých důvodů, které souvisejí s daňovými předpisy, daňovou evidencí a zachováním obchodních smluv.

1. Daňové předpisy: Provedené změny mohou ovlivnit správnost výpočtu DPH a dalších daní. Proto je nezbytné, abyste při vystavování faktury uváděli správné údaje.

2. Daňová evidence: Umožnění snadných zpětných úprav by mohlo vést k nekonzistentní evidenci a značně zkomplikovat daňovou evidenci pro obchodníky i daňové úřady.

3. Soulad s obchodními smlouvami: změny ve fakturách by mohly ovlivnit obchodní dohody a smlouvy mezi námi jako obchodními partnery. Faktura je závazný dokument a její obsah by měl být promyšlený a přesný od okamžiku jejího vystavení.

Proto vás žádáme, abyste před odesláním objednávky pečlivě zkontrolovali všechny údaje a ujistili se, že jsou správné. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

KOVIAN, s.r.o.

AdobeStock_266906668_small.jpg