Chemické kotvení 470ml na bázi čisté epoxidové pryskyřice bez styrenu se směšovacím hrotem, vhodné na velké zátěže, použití od +5°C

NOVINKA MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Právě si prohlíží 9 zákazníků.
Kód: BO-EPOXY470
SKLADEM 60 KUSŮ – PŘIPRAVENÉ K ODESLÁNÍ
Množstevní sleva
od 12 KS 431,209 Kč bez DPH 521,7629 Kč s DPH 6 %
Cena za jednotku bez DPH:
458,733 Kč
555,0669 Kč s DPH

+ KS
Volejte v pracovní dny
od 8 do 16:30 hod. nebo pište na objednavky@kovian.sk
234 102 286

Popis produktu

Chemické kotvení 470ml na bázi čisté epoxidové pryskyřice bez styrenu se směšovacím hrotem, vhodné na velké zátěže, použití od +5°C

BCR 470 EPOXY 21-470ml, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
SK-EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE, BEZ STYRENU – H360 – může poškodit plodnosť
H302 -zdraví škodlivý po požití– spůsobuje podráždení pokožky. H314 – Spôsobuje vážne
poleptaní kůže a poškodení očí.H317 – může vyvolat alergickou kožní
reakci.H411-Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkami.–EUH205 - Obsahuje
epoxidové zložky. Může vyvolať alergickou reakci. P102 - Uchovávejte mimo dosahu dětí.
P264 - Po manipulacii důkladne omyjte ruce. P273 - Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/ochranu obličeje..
P302+P352 - Při styku s kůží: Omyjte veľkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - Při zasažení očí: Několik minut  opatrně vyplachujte vodou. Pokud
používate kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Pokud se objeví podráždění pokožky nebo vyrážky: Vyhledajte lékářskou
pomoc/ošetření.
Obsahuje: 3-propandiol, 2ethyl - 2(hydroxymetyl) polymer s (chlórometyl) oxirane.
REAKCIA: bisfenol A -epichlórhydrin, (A) M - phenylenebis(metylamin) (B), 2,4,6
-tris(dimetylaminometyl) fenol (B), benzyl alkohol (B)
Technické parametry
Váha0,81 kg
Recenze zákazníků
Přidat příspěvek
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.