Chemické kotvení 265ml na bázi čisté epoxidové pryskyřice bez styrenu se směšovacím hrotem, vhodné na velké zátěže, použití od +5°C

NOVINKA MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Právě si prohlíží 9 zákazníků.
Kód: BO-EPOXY265
SKLADEM 59 KUSŮ – PŘIPRAVENÉ K ODESLÁNÍ
Množstevní sleva
od 20 KS 315,7582 Kč bez DPH 382,0674 Kč s DPH 6 %
Cena za jednotku bez DPH:
335,913 Kč
406,4547 Kč s DPH

+ KS
Volejte v pracovní dny
od 8 do 16:30 hod. nebo pište na objednavky@kovian.sk
234 102 286

Popis produktu

Chemické kotvení 265ml na bázi čisté epoxidové pryskyřice bez styrenu se směšovacím hrotem, vhodné na velké zátěže, použití od +5°C
 
 
BCR 265 EPOXY 21-265ml, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
CZ-EPOXIDOVÁ ŽIVICE, BEZ STYRÉNUH360 – může poškodiť plodnost
H302 -škodlivý po požití– spůsobuje podráždení pokožky. H314 – Spůsobuje vážne
poleptaní kože a poškodenie očí.H317 – může vyvolat alergickou kožní
reakci..H411-Toxický pro vodni organizmy, s dlouhodobými účinkami.–EUH205 - Obsahuje
epoxidové zložky. Může vyvolat alergickou reakci. P102 - Uchovávejte mimo dosah detí.
P264 - Po manipulaci pečlivě umyjte ruce. P273 - Zabraňte uvoľnení do životního
prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/ochranu obličeje.
P302+P352 - Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - Při zasažení očí: Nekolik minut  opatrně vyplachujte vodou. Pokud
používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte vo vyplachování.
P333+P313 - Pokud se objeví podráždení pokožky nebo vyrážky: Vyhledejte lekářskou
pomoc/ošetření.
Obsahuje: 3-propandiol, 2ethyl - 2(hydroxymetyl) polymer s (chlórometyl) oxirane.
REAKCIA: bisfenol A -epichlórhydrin, (A) M - phenylenebis(metylamin) (B), 2,4,6
-tris(dimetylaminometyl) fenol (B), benzyl alkohol (B)
Technické parametry
Váha0,475 kg
Recenze zákazníků
Přidat příspěvek
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.